«Powrót

Zwiększenie przepustowości przejścia granicznego w Zosinie

Zwiększenie przepustowości przejścia granicznego w Zosinie

Zwiększenie przepustowości przejścia granicznego w Zosinie


Od soboty 15 lutego 2014 r. odprawy paszportowe i celne na przejściu granicznym z Ukrainą w Zosinie odbywają się na 9 pasach ruchu.

Zwiększenie przepustowości przejścia granicznego stało sie możliwe dzięki uruchomieniu odpraw na nowo oddanej do użytku płycie północnej.

Odprawy realizowane są na 9 pasach ruchu: 4 pasach wjazdowych do Polski i 5 wyjazdowych z Polski, co pozwala na optymalne wykorzystanie nowej infrastruktury modernizowanego obecnie przejścia. Wcześniej, w związku z trwającą modernizacją, dla odpraw pojazdów wyznaczone były tylko trzy pasy ruchu (na płycie południowej).

Oddanie do użytku północnej płyty to kolejny etap rozpoczętej we wrześniu 2011 r. rozbudowy przejścia granicznego w Zosinie.

Przejście graniczne w Zosinie jest przeznaczone dla samochodów osobowych i autokarów.

Uruchomienie dodatkowych pasów odpraw spowodowało skrócenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy oraz ułatwiło podróżnym jej przekraczanie.

«Powrót