«Powrót

Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w przepisach akcyzowych

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która realizuje postulaty kierowane pod adresem Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu wprowadzane regulacje powinny ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Dokonane przez przedsiębiorców oszczędności wynikające z uproszczenia procedur i eliminacji niektórych obowiązków administracyjnych, mogą zachęcić ich do nowych inwestycji, poszerzenia zakresu działania i w konsekwencji również zwiększenia zatrudnienia. Ustawa wprowadza również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.
 
Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.   

Pliki do pobrania

«Powrót