«Powrót

Zmiana załączników do rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Zmiana załączników do rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Zmiana załączników do rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1421/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz. Urz. UE seria L Nr 355 z 31.12.2013 r.).

«Powrót