«Powrót

Zmiana organizacji ruchu na przejściu granicznym w Zosinie

Zmiana organizacji ruchu na przejściu granicznym w Zosinie

Zmiana organizacji ruchu na przejściu granicznym w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie / fot. Służba Celna
W związku z realizacją kolejnego etapu rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie od 12 listopada 2013 r. obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na terenie przejścia. Zmiana organizacji ruchu związana jest z przeniesieniem odpraw paszportowych i celnych na płytę południową.
 
Do odprawy pojazdów na kierunkach wjazdowym i wyjazdowym z Polski wydzielono po jednym pasie ruchu. Dodatkowy trzeci pas ruchu przeznaczony będzie do odprawy w obu kierunkach autokarów i pojazdów korpusu dyplomatycznego oraz pojazdów zawróconych.
 
Dojazd do rejonu odpraw będzie obywał się „wahadłowo" i będzie objęty stałym nadzorem funkcjonariusza Straży Granicznej.
 
Czasowa zmiana organizacji ruchu może wpłynąć na wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.
 
Jak poinformował wykonawca robót - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych - zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do połowy stycznia 2014 r. 
 
Dodatkowo informujemy, że 12 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 planowana jest przerwa w dokonywaniu odpraw celnych i paszportowych konieczna do wprowadzenia opisywanej zmiany organizacji ruchu. Podróżnych prosimy o wybieranie w tym dniu, o ile to możliwe, innych przejść granicznych z Ukrainą.
«Powrót