«Powrót

Zmiana białoruskich przepisów dotyczących przewozu środków płatniczych

Zmiana białoruskich przepisów dotyczących przewozu środków płatniczych

Zmiana białoruskich przepisów dotyczących przewozu środków płatniczych

Państwowy Komitet Ceł Republiki Białorusi powiadomił o zmianach przepisów dotyczących przewozu przez granicę Białorusi środków płatniczych. Weszły one w życie 4 kwietnia 2016 r. 
 
Przy przewozie przez białoruski odcinek granicy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej środków pieniężnych w gotówce i innych środków płatniczych w kwocie łącznej o równowartości powyżej 10.000 USD, środki pieniężne i inne środki płatnicze podlegają obowiązkowej deklaracji celnej. 
 
W przypadku nielegalnego przewozu (niezadeklarowanie, ukrycie) środków pieniężnych w gotówce lub innych środków płatniczych o łącznej wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 USD przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna w formie kary pieniężnej w wysokości od 5 do 30 jednostek bazowych i konfiskata niezadeklarowanych środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych, w części powyżej sumy, której przewóz przez granicę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest dopuszczony bez deklaracji celnej.
 
W przypadku nielegalnego przewozu (niezadeklarowanie, ukrycie) środków pieniężnych w gotówce lub innych środków płatniczych o łącznej wartości przekraczającej równowartość 30.000 USD przewidziana jest odpowiedzialność karna w formie grzywny lub ograniczenia wolności na okres od dwóch do pięciu lat, lub pozbawienia wolności na taki okres.
«Powrót