«Powrót

Wzmożone działania w zakresie ochrony zdrowia i życia konsumentów

Wzmożone działania w zakresie ochrony zdrowia i życia konsumentów

Wzmożone działania w zakresie ochrony zdrowia i życia konsumentów

Ftalany, czyli estry kwasu ftalowego, obecne są w zabawkach wykonanych z tworzyw sztucznych
Przedmiotem obrotu mogą być te środki ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie na dopuszczenie środka do obrotu wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub pozwolenie na handel równoległy
Zaangażowanie w obszarze ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska wymaga od Służby Celnej stałego badania trendów w przepływie towarów mogących negatywnie wpływać na ludzi i środowisko. 
 
W związku z tym, że w ostatnim okresie Służba Celna zaobserwowała zwiększający się przywóz towarów stwarzających różnego rodzaju zagrożenia, zaplanowano zintensyfikowanie działań w obszarze niektórych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą.
 
Działania Służby Celnej od połowy marca 2015 r. koncentrują się m.in. na takich grupach towarowych jak:
Ftalany, czyli estry kwasu ftalowego, obecne są w zabawkach wykonanych z tworzyw sztucznych; nadają zabawkom większą elastyczność. Dopuszczalne stężenie ftalanów w wyrobach dla dzieci to 0,1%. Występowanie ftalanów w stężeniach wyższych niż dopuszczalne jest niebezpieczne dla dzieci z uwagi na negatywny wpływ tych substancji na gospodarkę hormonalną organizmu.
 
Przedmiotem obrotu mogą być te środki ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie na dopuszczenie środka do obrotu wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub pozwolenie na handel równoległy. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu znaleźć można pod adresem www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
 
 
Służba Celna ostrzega przed nabyciem środków chemicznych niewiadomego pochodzenia. wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla życia i zdrowia ludzi. Celnicy przypominają, że na etykiecie środków ochrony roślin umieszczane jest zezwolenie ministra rolnictwa. Należy sprawdzić czy na produkcie jest taka informacja i czy jest ona aktualna.
«Powrót