«Powrót

Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn w miejscach publicznych

Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn w miejscach publicznych

Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn w miejscach publicznych

Służba Celna przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające zakaz wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn do produkcji papierosów (automatycznego nabijania gilz papierosowych) w punktach, które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 
Dotyczy to maszyn umiejscowionych m.in. na terenie punktów sprzedaży detalicznej, na bazarach, targowiskach i w innych miejscach handlu. Punkt, w którym papierosy mogą być wytwarzane legalnie, musi być zgodnie z prawem, oznaczony wyrazami „Skład podatkowy" wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu prowadzącego skład. Wytwarzane papierosy w takim miejscu  są opodatkowane akcyzą zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zostać oznaczone znakami akcyzy. 
 
Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn jest możliwe również poza składem podatkowym, pod warunkiem dokonania przedpłaty akcyzy i oznaczenia ich znakami akcyzy.
 
W pozostałych przypadkach  produkcja papierosów przy użyciu maszyn jest nielegalna i wiąże się z koniecznością uiszczenia akcyzy przez podmiot, który produkuje w ten sposób papierosy, w tym konsumenta. Akcyza w takim przypadku wynosi ok. 16 zł od 1 paczki (20 sztuk) papierosów. Dodatkowo, osoba taka jako podatnik uchylający się od opodatkowania podlega przepisom Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł.
 
Jednocześnie Służba Celna informuje, że za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych na własny użytek.
«Powrót