«Powrót

Wyniki kontroli w zakresie zwalczania nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach

Wyniki kontroli w zakresie zwalczania nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach

Wyniki kontroli w zakresie zwalczania nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach

Służba Celna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. zatrzymała 23.305 nielegalnych automatów do gier, w tym w okresie od chwili ostatniej nowelizacji ustawy o grach hazardowych, tj. od dnia 3 września do 15 października 2015 r. przeprowadziła 1.536 kontroli, w wyniku których zatrzymano 3.841 automatów do gier na podstawie zatwierdzonych przez prokuratora postanowień o zatrzymaniu rzeczy. W okresie po nowelizacji ustawy o grach hazardowych tylko w dwóch sprawach sądy nakazały zwrot łącznie 4 automatów.
 
Służba Celna przypomina, że prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych bez spełnienia warunków określonych m.in. w art. 3 i art. 6 ust. 1 oraz innych przepisach ustawy o grach hazardowych jest sankcjonowane karami pieniężnymi uregulowanymi w art. 89-91 ustawy o grach hazardowych oraz przepisami Kodeksu karnego skarbowego, w tym w szczególności art. 107 tego Kodeksu. Powyższe potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 października 2015 r. (P 32/12).
 
Organy Służby Celnej konsekwentnie realizują działania zmierzające do eliminacji nieprawidłowości w tym zakresie. Działania te mają na celu sprawdzenie przestrzegania przez podmioty prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach hazardowych, a także zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym. Służba Celna stosuje również sankcje administracyjne wynikające z art. 89 ustawy o grach hazardowych. Tylko w III kwartale tego roku organy Służby Celnej wydały 3.017 decyzji, w których wymierzyły kary pieniężne z tytułu prowadzenia gier na 4.632 automatach poza kasynami gry na łączną kwotę ponad 62 mln zł. 
 
Służba Celna informuje, że będzie nadal kontynuowała działania zmierzające do eliminacji działalności w zakresie nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach.
 
 
«Powrót