«Powrót

Wykonywanie przewozów przez polskich i rosyjskich przewoźników drogowych

Wykonywanie przewozów przez polskich i rosyjskich przewoźników drogowych

Wykonywanie przewozów przez polskich i rosyjskich przewoźników drogowych

W związku z zakończonym w dniu 15 lutego br., przedłużonym okresem uznawania pozwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych przez podmioty zarejestrowane w Federacji Rosyjskiej uprzejmie informujemy, że Służba Celna monitorowała od dnia 1 do 15 lutego br. sytuację na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą pod kątem liczby polskich i rosyjskich pojazdów ciężarowych przekraczających granicę. 
 
W tych dniach wyjechało z Polski do Federacji Rosyjskiej 2111 rosyjskich pojazdów ciężarowych, a wjechało z Federacji Rosyjskiej do Polski 759 polskich pojazdów ciężarowych.
 
Służba Celna w oparciu o stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informuje, że zgodnie z przyjętymi ze stroną rosyjską uzgodnieniami, zezwolenia z kontyngentu 2015 r. były ważne do dnia 31 stycznia 2016 r. Dodatkowo uzgodniono, że do dnia 15 lutego br. (włącznie) pojazdy polskich i rosyjskich przewoźników drogowych miały prawo do powrotu do kraju rejestracji pojazdu. Począwszy od dnia 16 lutego br. - do czasu przyjęcia przez obie strony uzgodnień będą istniały bardzo ograniczone możliwości wykonywania przewozów przez przewoźników polskich na terytorium FR  i przewoźników rosyjskich na terytorium RP. 
 
Możliwość wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych przez polskich i rosyjskich przwoźników na terytoriach obydwu państw stwarzają zezwolenia wielostronne EKMT. Istnieje również możliwość wykonywania przewozów dwustronnych i tranzytowych pojazdami, które spełniają łącznie następujące warunki: dmc pojazdu nie przekracza 6 ton i jego ładowność nie przekracza 3,5 tony. 
 
W innych przypadkach, wykonywanie przewozów – do czasu przyjęcia uzgodnień - nie będzie możliwe.
 
Informacje na temat polsko-rosyjskich zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: www.mir.gov.pl.
«Powrót