«Powrót

Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym

Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym

Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym


W oparciu o zawarte Porozumienie, Służba Celna i PwC prowadzą wspólne badanie wśród przedsiębiorców, mające na celu identyfikację istniejących w polskim prawie celnym oraz podatkowym (VAT, akcyza, przepisy proceduralne) barier biurokratycznych, których wyeliminowanie może przyczynić się do ułatwienia i uproszczenia realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie transakcji importowych i eksportowych. Badaniem objęta jest również praktyka organów celnych i podatkowych.

Zidentyfikowane w ramach badania obszary i zagadnienia zostaną przenalizowane i przedstawione przez PwC w formie raportu do szczegółowej analizy Służbie Celnej.

Możliwe do wprowadzenia ułatwienia w realizacji operacji importowych lub eksportowych będą – w pierwszej kolejności – zaadresowane do posiadaczy świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) lub posiadaczy pozwolenia na stosowanie celnych procedur uproszczonych, lecz nie muszą być do nich ograniczone.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w operacje importowe lub eksportowe, do wypełnienia krótkiej, Anonimowej ankiety, której zadaniem jest m. in. określenie głównych obszarów występujących problemów, z którymi napotykają się przedsiębiorcy lub których dotyczą postulaty zmian oraz wskazanie na główne obszary lub bodźce, które mogą zachęcić przedsiębiorców do ubiegania się o status AEO lub o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

Ankietę mogą wypełnić osoby zajmujące różne stanowiska w przedsiębiorstwie, zarówno kadra zarządcza, jak i osoby związane z księgowością, logistyką, czy osoby odpowiedzialne za sprawy celne lub podatkowe w danej firmie, i in.

Wskazówki dotyczące wypełnienia Ankiety:

•    Ankieta zawiera 17 pytań umożliwiających wybór poszczególnych opcji, wpisanie komentarzy, uwag lub propozycji;
•    Czas wypełnienia ankiety nie powinien zająć dłużej niż 10-30 minut;

•    Do czasu zakończenia wypełnienia ankiety, istnieje możliwość powrotu do udzielonych wcześniej odpowiedzi, przerwania wypełnienia ankiety w dowolnym momencie i powrotu do jej wypełnienia w terminie późniejszym;
•    W niektórych przypadkach, aby przejść do wypełnienia kolejnych pytań, niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzednie;
•    Pojawienie się komunikatu („Błąd") u góry ekranu oznacza, że odpowiedź na jedno lub więcej z pytań z danej strony nie została udzielona w sposób kompletny i konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji (możesz nacisnąć na słowo „Błąd", aby przejść bezpośrednio do danego pytania);
•    W przypadku pytań lub zagadnień, co do których nie masz zdania lub które nie dotyczą sytuacji reprezentowanego przez Ciebie przedsiębiorstwa, zaznacz opcję „Nie mam zdania/Trudno określić/Nie dotyczy".

Aby przejść do wypełniania Anonimowej ankiety, kliknij w poniższy link:

http://pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_78JUtHEEDvHOeRn


Z treścią pytań Ankiety w formie pisemnej można zapoznać się również poniżej, otwierając lub pobierając plik w formacie pdf  (bez możliwości wypełnienia Ankiety)


Pomoc

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, dotyczącej ankiety – prosimy o kontakt ze specjalistą PwC: tel. 22 523 40 23.
 

Pliki do pobrania

«Powrót