«Powrót

Utrudnienia komunikacyjne w pobliżu Oddziału Celnego w Białymstoku

Utrudnienia komunikacyjne w pobliżu Oddziału Celnego w Białymstoku

Utrudnienia komunikacyjne w pobliżu Oddziału Celnego w Białymstoku


Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku od dnia 15.10.2013 r. od godz. 8.00 do dnia 31.10.2013 r. do godz. 20.00 prowadzony będzie remont ul. Octowej na odcinku od ul. Ścianka do ul. Składowej oraz ul. Sejneńskiej na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Octowej.

Prace polegające na frezowaniu nawierzchni, wykonaniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej prowadzone będą całodobowo przy połówkowym zawężeniu jezdni. Ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie ręczne).

Mając na uwadze położenie Oddziału Celnego w Białymstoku przy remontowanym fragmencie ulicy Octowej, podlaska Służba Celna zwraca z prośbą do międzynarodowych przewoźników drogowych o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras, a w szczególności przy wyborze miejsca otwierania karnetów TIR.

Na czas remontu zachęcamy do korzystania z usług oddziałów celnych w Łomży,  Suwałkach, Augustowie i Siemianówce bądź z procedury uproszczonej w miejscach uznanych w zakresie otwierania karnetów TIR, procedury wywozu, procedury dopuszczenia do obrotu realizowanych przez agencje celne posiadające stosowne pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku.
 

«Powrót