«Powrót

Uruchomienie Systemu ZEFIR2 a obsługa zgłoszeń importowych

Uruchomienie Systemu ZEFIR2 a obsługa zgłoszeń importowych

Uruchomienie Systemu ZEFIR2 a obsługa zgłoszeń importowych

Mając na uwadze zbliżający się termin centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesne wygaszenie Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2, Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej informację dotyczącą wpływu przedmiotowej zmiany na obsługę zgłoszeń importowych.

Pliki do pobrania

«Powrót