«Powrót

Uproszczone wystawianie świadectw przewozowych A.TR.

Uproszczone wystawianie świadectw przewozowych A.TR.

Uproszczone wystawianie świadectw przewozowych A.TR.


Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w celu ułatwienia przedsiębiorcom stosowania uproszczenia w zakresie wystawiania świadectw przewozowych A.TR. – stanowiących dowód statusu celnego towarów wywożonych w ramach postanowień umowy o unii celnej między UE a Turcją – opracowano Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR.  oraz formularz wniosku do ubiegania się o status upoważnionego eksportera (A.TR.).

Zastosowanie jednolitego formularza wniosku (stanowiącego załącznik do Wytycznych) uprości, usprawni i przyspieszy proces uzyskiwania przez przedsiębiorców tego upoważnienia.

Więcej informacji o Wytycznych można uzyskać tutaj.

 

Pliki do pobrania

«Powrót