«Powrót

Ułatwienie dotyczące świadectw weterynaryjnych (CVED)

Ułatwienie dotyczące świadectw weterynaryjnych (CVED)

Ułatwienie dotyczące świadectw weterynaryjnych (CVED)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 października 2015 r. wdrożone zostanie w Służbie Celnej wykorzystanie systemu TRACES (TRAde Control and Expert System).
 
System TRACES to unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE. 
 
System służy do wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzunijnym, wystawiania dokumentów CVED (Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla Wwozu i Przewozu) dla wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich oraz prowadzenia nadzoru weterynaryjnego.
 
Wdrożenie wykorzystania ww. systemu w Służbie Celnej oznacza bezpośredni dostęp funkcjonariusza celnego do decyzji i dokumentów weterynaryjnych, tym samym przedsiębiorcy zwolnieni będą z obowiązku dołączania dokumentów papierowych lub przesyłania skanów dokumentów CVED do zgłoszenia celnego. 
«Powrót