«Powrót

Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

Przedsiębiorcy będą mogli przeładowywać i doładowywać towar bez konieczności wizyty w urzędzie celnym, a także bez konieczności wnioskowania o obecność funkcjonariusza celnego przy przeładunku lub doładunku. Dotyczy to towarów wywożonych poza obszar UE oraz przewożonych w tranzycie (w ramach procedury wywozu lub tranzytu).
 
Ułatwienie polega na przyznaniu przedsiębiorcy uprawnień, polegających na wyrażeniu zgody: 
  • na samodzielną zmianę zamknięć celnych (zdjęcie i nałożenie) i przeładunek towarów (w tranzycie i w wywozie), 
  • na samodzielne dokonywanie przeładunków przesyłek przewożonych bez zamknięć celnych (w tranzycie).
Taka zgoda obejmuje również sytuacje, gdy przy objęciu towaru procedurą tranzytu albo wywozu na towar/pojazd nie zostały nałożone zamknięcia celne, natomiast są one nakładane dopiero przez dokonującego konsolidacji w miejscu uznanym. Zgoda wydawana ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem możliwości jej uchylenia albo cofnięcia. 
 
Największą korzyścią dla przedsiębiorców jest oszczędność czasu i zasobów, ponieważ nie będą musieli jechać do oddziału celnego, ani wnioskować o obecność funkcjonariusza Służby Celnej, a towar będą mogli doładować lub przeładować szybciej i z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia w dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu. 
 
Korzystanie z tych ułatwień w miejscu uznanym wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia lub o zmianę dotychczasowego.

 

  
dodatkowe wyjaśnienia i wytyczne:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-wspolnotowy/wspolny


informacja uzupełniająca dla eksporterów nt. zdejmowania i zakładania zamknięć
celnych w procesie konsolidacji przesyłek:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1106201/28012014_konsolidacja

 
informacja nt. procedury uproszczonej (m.in. procedury w miejscu – p.6 str. 39):
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2242017/26022013_wytyczne_PU

 

Pliki do pobrania

«Powrót