«Powrót

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina

W Dz. Urz. UE L 321 z dnia 5.12.2015 r. opublikowano  zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania m. in. Protokołu I i Protokołu II do Układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina. 
 
Protokół I dotyczy definicji pojęcia „produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, natomiast Protokół II odnosi się do  wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych.
Obydwa Protokoły będą tymczasowo stosowane od dnia 1 stycznia 2016 r. 
Zgodnie z Protokołem I, dowodami pochodzenia uprawniającymi  do zastosowania preferencyjnej stawki celnej są: świadectwo przewozowe EUR. 1  oraz deklaracja na fakturze. 
 
Układ stowarzyszeniowy wraz z Protokołami został opublikowany 29 maja 2014 r. (DZ. Urz.  UE L Nr 161 z 29.05.2014 r.), jednakże tylko część postanowień Układu była dotąd stosowana tymczasowo.
«Powrót