«Powrót

Układ o stowarzyszeniu UE-Kosowo

Układ o stowarzyszeniu UE-Kosowo

Układ o stowarzyszeniu UE-Kosowo

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Wspólnotą Energii Atomowej a Kosowem. 
 
Informację dotyczącą wejścia w życie Układu opublikowano w Dz. Urz. UE seria L Nr 78 z dnia 24.3.2016 r., a sam Układ, regulujący m.in. zasady preferencyjnej wymiany handlowej pomiędzy UE a Kosowem, został opublikowany w Dz. Urz. UE , seria L Nr 71 z dnia 16.3.2016 r.
 
Protokół III w sprawie pojęcia „produkty pochodzące" – stanowi integralną część Układu. Do celów wykonania jego postanowień stosuje się dodatek 1 i odpowiednie postanowienia dodatku 2 do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Dz. Urz. UE seria L Nr 54 z dnia 26.2.2013 r.). 
 
Dowodami pochodzenia wystawianymi dla celów preferencyjnej wymiany handlowej w ramach Układu są świadectwo przewozowe  EUR.1 lub EUR-MED oraz deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED.
«Powrót