«Powrót

Szef Służby Celnej obniżył stopień zagrożenia kryzysowego w Służbie Celnej

Szef Służby Celnej obniżył stopień zagrożenia kryzysowego w Służbie Celnej

Szef Służby Celnej obniżył stopień zagrożenia kryzysowego w Służbie Celnej

W związku z ustaniem przyczyn uzasadniających utrzymanie trzeciego stopnia zagrożenia kryzysowego Szef Służby Celnej wprowadził stopień drugi.

Szef Służby Celnej dziękuje wszystkim funkcjonariuszom celnym, którzy rozumieli powagę sytuacji i rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Ich postawa przyczyniła się do zachowania płynnego i bezpiecznego obrotu towarowego z zagranicą, pomimo wielokrotnych prób wywołania destabilizacji w Służbie przez niektórych działaczy związkowych.

Kierownictwo Służby Celnej dokłada wszelkich starań, by warunki służby ulegały poprawie a wynagrodzenie sukcesywnie wzrastało - w najbliższym czasie przewidziane są tzw. podwyżki motywacyjne. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych został skierowany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Po jego podpisaniu zostaną uruchomione środki finansowe zarezerwowane na ten cel.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniem emerytalnym jest oczywiste i konieczne, natomiast kwestia funkcjonariuszy, którzy skorzystają z tego rozwiązania pozostaje ciągle otwarta. Szczegóły dotyczące uregulowania zakresu uprawnień emerytalnych pozostają przedmiotem rozmów ze stroną społeczną oraz pracy podkomisji sejmowej.

«Powrót