«Powrót

Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Patrol Służby Celnej na drodze / fot. Służba Celna

Z uwagi na obserwowany w ostatnim okresie wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na polsko-białoruskich przejściach granicznych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynności ruchu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach (terminal w Koroszczynie) od grudnia 2013 roku okresowo uruchomiane są specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Działania te oparte są na przygotowanej przez Służbę Celną w 2008 roku koncepcji tzw. buforowania.

Pozwalają one na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarzają kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to zapobiega również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce – mieście położonym na drodze krajowej nr 19, oddalonym o ok. 18 km od przejścia granicznego w Kuźnicy.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą, 450 pojazdów przed Bobrownikami oraz powyżej 700 pojazdów przed terminalem w Koroszczynie) kolejka samochodów dzielona jest na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym są sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze jest wstrzymywany.

Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, przy udziale współdziałających służb m.in.  – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY:

Pierwsza strefa buforowa rozciąga się od wjazdu na przejście graniczne aż po granice administracyjne Sokółki.
Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony jest poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku).
Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny.
W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów wjeżdża do strefy pierwszej.

DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

Pierwsza strefa buforowa kończy się około 4,5 km od wjazdu na przejście graniczne.
Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczyna się w miejscu zakończenia strefy pierwszej.
Prognozowany czas oczekiwania pojazdów w pierwszej strefie wynosi około 12 godzin.
W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów wjeżdża do strefy pierwszej.
 
DROGA NR 68 i K-2 DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUKURYKACH (terminal Koroszczyn):

Pierwsza strefa buforowa rozciąga się od wjazdu na terminal w Koroszczynie do Wólki Dobryńskiej. W pierwszej strefie znajduje się około 350 samochodów ciężarowych.
Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony jest poprzez patrol jednej ze służb.
Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej wynosi do 12 godzin.
W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
Po opróżnieniu pierwszej strefy buforowej jest ona zapełniana pojazdami ze strefy drugiej.
 
W organizacji stref buforowych uczestniczą m.in. służby podległe wojewodom oraz Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, które patrolują drogi przed przejściami granicznymi.

Wprowadzenie stref buforowych przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach zostało pozytywnie odebrane przez kierowców ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski, którzy jako główną ich zaletę wskazują możliwość wypoczynku bez konieczności czuwania i podjeżdżania co kilka minut w kierunku terminali.

Współdziałające służby przekazują na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów. Odpowiednie informacje są również umieszczane na stronie www.granica.gov.pl  i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.

Jeżeli służby uznają, że istnieje taka potrzeba, mogą zdecydować o buforowaniu kolejki przy mniejszej liczbie pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy niż przyjęta w założeniach.
 

«Powrót