«Powrót

Strefy buforowe na spiętrzenia towarowego ruchu granicznego

Strefy buforowe na spiętrzenia towarowego ruchu granicznego

Strefy buforowe na spiętrzenia towarowego ruchu granicznego

Strefa buforowa przeznaczona dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski / fot.: Służba Celna


W sytuacjach znaczącego wzrostu ruchu towarowego przez granicę, gdy na przejścia graniczne dziennie przyjeżdża większa niż zazwyczaj liczba samochodów ciężarowych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynnego ruchu granicznego.

Służba Celna podejmuje szereg działań niezbędnych do sprawnej obsługi wzmożonego ruchu granicznego.

Oprócz działań ukierunkowanych ściśle na przyspieszenie odpraw w oddziałach celnych granicznych (takich jak: zwiększona obsada kadrowa, system wczesnego ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych pomiędzy służbami obu państw granicznych, elektroniczne zgłoszenia celne ograniczające udział funkcjonariuszy do niezbędnego minimum) Służba Celna, razem z innymi zainteresowanymi służbami mundurowymi oraz służbami podległymi wojewodom, wprowadziła nowy system pozwalający na uporządkowanie kolejki przed przejściami granicznymi.


Mając na uwadze wyeliminowanie zjawiska objeżdżania kierowców korzystających z obowiązkowego odpoczynku bezpośrednio przed granicą, a także bezpieczeństwo na drogach dojazdowych, okresowo uruchomiane są specjalne strefy buforowe. Są one przeznaczone dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Polegają one na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Samochody są zatrzymywane za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez mobilne patrole, a przejazd do strefy bezpośredniego przekraczania granicy jest co kilka godzin uruchamiany, co eliminuje objeżdżanie części samochodów oczekujących w kolejce.


System specjalnych stref buforowych jest uruchamiany w przypadku większych spiętrzeń w ruchu.

System jest  monitorowany przez mobilne patrole służb.


Pozwala to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarza kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku, bez zagrożenia ominięcia ich przez inne pojazdy.

Szczegóły działania systemu i zasady jego uruchamiania są ustalane odrębnie dla każdego z przejść, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Służba Celna, Straż Graniczna i Policja będą przekazywać na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów.


Odpowiednie informacje będą również umieszczone na stronie www.granica.gov.pl i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.


Przejścia graniczne, przed którymi w razie spiętrzeń, uruchamiane są   strefy buforowe to: Kuźnica, Bobrowniki, Dorohusk, Hrebenne, Koroszczyn, Bezledy i Grzechotki.

«Powrót