«Powrót

Stosowanie Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony.

Stosowanie Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony.

Stosowanie Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony.

 

Zgodnie z Powiadomieniem dotyczącym tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Gwatemala) - postanowienia części IV tej umowy dotyczące handlu stosuje się między Unią Europejską a Gwatemalą tymczasowo od dnia 1 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 315 z dnia 26.11. 2013 r.).

Jednocześnie przypominamy, że Postanowienia części IV (Handel) umowy stosuje się między Unią Europejską a Panamą, Nikaraguą i Hondurasem na zasadzie tymczasowej od dnia 1 sierpnia 2013 r.- zawiadomienie o tymczasowym stosowaniu  - Dz. Urz. UE  L 204 z dnia 31.07. 2013 r., a między Unią Europejską a Kostaryką i Salwadorem na zasadzie tymczasowej od dnia 1 października 2013 r.- zawiadomienie o tymczasowym stosowaniu  - Dz. Urz. UE  L 257 z dnia 28.09. 2013 r."

Decyzję Rady z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, oraz tymczasowego stosowania jej części IV dotyczącej handlu - opublikowano w  Dz. Urz. UE seria L Nr 346 z dnia 15.12.2012 r.

«Powrót