«Powrót

Stanowisko w sprawie działań firmy Bioetanol AEG

Stanowisko w sprawie działań firmy Bioetanol AEG

Stanowisko w sprawie działań firmy Bioetanol AEG

Służba Celna wyjaśnia, że w pełni aktualne są informacje dotyczące klasyfikacji alkoholu i rozpuszczalników opublikowane 1 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej Służby Celnej. 
 
Niedostosowanie się przez podmioty produkujące alkohol etylowy skażony zwolniony od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie oraz wyroby wytworzone na jego bazie, do stanu prawnego, o którym mowa w publikacji z dnia 1 sierpnia 2014 r., ostatecznie skutkuje  cofnięciem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 
Postępowanie takie dotyczyło firmy Bioetanol AEG z Chełmży. Podmiot ten wytwarzał wyroby chemiczne na bazie alkoholu etylowego skażonego zwolnionego od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie i klasyfikował je jako wyroby nieakcyzowe do pozycji CN 3814 Wspólnej Taryfy Celnej -  rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Produkt zwany przez producenta rozpuszczalnikiem taryfikowanym do kodu 3814 90 00 zawierał 90% częściowo skażonego alkoholu, do którego dodano niewielką ilością glikolu, powinien być klasyfikowany do kodu 2207 jako alkohol skażony częściowo. W ten sposób podmiot pomijał między innymi obowiązek dostarczania tych wyrobów do finalnych odbiorców w trybie nadzoru sprawowanego przez Służbę Celną. 
 
Naczelnik urzędu celnego wzywał do usunięcia stwierdzonych uchybień w postaci prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami prawa podatkowego, poprzez zmianę procedur produkowanych wyrobów chemicznych i wyprowadzanie ze składu podatkowego produkowanych wyrobów na bazie alkoholu skażonego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub zapłaconą akcyzą. Pomimo tych wezwań podmiot nadal produkował wyroby chemiczne i klasyfikował je do pozycji CN 3814, zamiast do podpozycji CN 2207 20 i sprzedawał na rynku bez procedury nadzoru, która gwarantuje ich wykorzystanie dla celów nieprzeznaczonych do spożycia. 
 
Wobec nieusunięcia uchybień oraz w efekcie - powstania zaległości podatkowych, naczelnik urzędu celnego cofnął temu podmiotowi zezwolenie na prowadzenia składu podatkowego.   
 
Prowadzone przez Służbę Celną działania kontrolne potwierdzają przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania produktu klasyfikowanego jako rozpuszczalniki i rozcieńczalniki (CN 3814), do nielegalnej produkcji napojów spirytusowych. Wobec nabywców tych wyrobów prowadzone są postępowania karne.   
 
Szereg innych podmiotów, zajmujących się produkcją wyrobów chemicznych, dostosowało swoje działania do obowiązującego stanu prawnego, zachowując status składów podatkowych.
«Powrót