«Powrót

Służba Celna usprawnia system „Zwrot VAT dla Podróżnych”

Służba Celna usprawnia system „Zwrot VAT dla Podróżnych”

Służba Celna usprawnia system „Zwrot VAT dla Podróżnych”

Służba Celna przygotowała kolejne rozwiązanie usprawniającą korzystanie z ogólnopolskiego systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych". Od 3 października właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej przez Służbę Celną, mogą złożyć  wniosek również za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.
 
W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów Tax Free Służba Celna umożliwia sprzedawcom dostęp do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
 
Dostęp do systemu na poziomie podstawowym jest możliwy po bezpłatnym założeniu przez sprzedawcę konta w serwisie Służby Celnej www.granica.gov.pl/TaxFree. Dostęp podstawowy zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach Tax Free oraz zestawienie dokumentów Tax Free wprowadzonych przez siebie do systemu. 
 
Dostęp do Systemu na poziomie rozszerzonym jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Celnej w Białymstoku stosownego  wniosku. Od 3 października zainteresowani rozszerzonym dostępem do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" sprzedawcy mogą takie wnioski przesyłać również poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego
Bezpośredni adres ww. usługi znajduje się tutaj.
 
Do głównych zalet dostępu rozszerzonego do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych" można zaliczyć możliwość uzyskiwania zestawień wszystkich zarejestrowanych dokumentów Tax Free przez danego sprzedawcy, weryfikację aktualnego statusu wystawionych dokumentów, bezpieczną wymianę informacji między przedsiębiorcą a Służbą Celną (m.in. poprzez usługę Web Service) oraz wyeliminowanie przypadków fałszerstw dokumentów Tax Free.
«Powrót