«Powrót

Rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię

Rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię

Rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2016 r. do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej przystąpi Serbia.
 
Od ww. daty będzie możliwe realizowanie do/z Serbii operacji tranzytowych T1 lub T2 w systemie NCTS, pod warunkiem posiadania ważnego zabezpieczenia tranzytowego na ten kraj.
 
Operacje wspólnej procedury tranzytowej do Serbii będą, jak w przypadku innych Stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja i Macedonia), opcjonalne (tj. zależne wyłącznie od woli przedsiębiorców) i alternatywne wobec możliwości realizacji przewozów do tego kraju w procedurze TIR.
«Powrót