«Powrót

Remont przejścia granicznego w Dorohusku - przewidywane utrudnienia

Remont przejścia granicznego w Dorohusku - przewidywane utrudnienia

Remont przejścia granicznego w Dorohusku - przewidywane utrudnienia

W związku z planowanymi od 1 października br. pracami związanymi z remontem drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, w tym remontem nawierzchni, wystąpią tam trudności w odprawach granicznych pojazdów ciężarowych i osobowych. 
Jak informuje Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Dorohusku utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności czas ten może ulec wydłużeniu.
Z uwagi na fakt, że zakres i charakter prac wymagają całkowitego wyłączenia z użytkowania miejsc prowadzonych robot - w ww. okresie znacznie zmniejszy się przepustowość przejścia granicznego w Dorohusku. Kierowcom pojazdów ciężarowych i osobowych proponujemy zatem wybieranie do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej innych drogowych przejść granicznych, tj. w Hrebennem (ruch osobowy i towarowy) , Dołhobyczowie (ruch osobowy) oraz w Zosinie (ruch osobowy). 
«Powrót