«Powrót

Raport z wykonania koordynacji kontroli w ramach pakietu „Porty 24”

Raport z wykonania koordynacji kontroli w ramach pakietu „Porty 24”

Raport z wykonania koordynacji kontroli w ramach pakietu „Porty 24”

1 stycznia 2015 r. zaczął obowiązywać tzw. pakiet „Porty 24h", wprowadzony na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Na Służbę Celną nałożono zadanie koordynacji kontroli różnych inspekcji granicznych (weterynaryjnej, sanitarnej, fitosanitarnej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy organizacyjnie dla importerów i operatorów.
 
Analiza zebranych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. danych wykazała, że zamierzony cel „ustawy deregulacyjnej IV", jakim jest obsługa ładunku w porcie w czasie do 24 godzin został osiągnięty.
 
Nie wystąpiły przypadki naruszenia terminu 24 godzin bez podstawy prawnej. Przypadki wykroczenia poza ten termin (z zachowaniem przepisów ustawy) stanowiły tylko 0.30% wszystkich obsługiwanych w portach morskich zgłoszeń.
Przedstawiamy Państwu Raport z wykonania ww. zadania Służby Celnej, polegającego na koordynacji różnych kontroli w portach morskich, zawierający dane statystyczne oraz podsumowanie trzech miesięcy obowiązywania pakietu „Porty 24h".

Pliki do pobrania

«Powrót