«Powrót

Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej

Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej

Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że Służba Celna Federacji Rosyjskiej w dniu 4.07.2013 r. podjęła decyzję  o  obowiązku składania przez przewoźników  rozpoczynających transporty TIR w Federacji Rosyjskiej i wprowadzających towary na obszar Federacji Rosyjskiej pod osłoną karnetów TIR dodatkowej gwarancji, niezależnej od międzynarodowego systemu gwarancyjnego TIR.
 
Decyzja jest obecnie stosowana w kilku regionach Federacji Rosyjskiej (dalekowschodnim, syberyjskim, uralskim, podkaukaskim oraz w urzędach celnych w Szeremietiewie, Domodiewie i Wnukowie). 
 
Natomiast od dnia 12.11.2013 r. będzie stosowana w regionie podległym Centralnemu Zarządowi Ceł a od dnia 19.11.2013 r. – w regionie podległym Północno-Zachodniemu Zarządowi Ceł. Regiony te znajdują się przy zachodniej granicy Federacji Rosyjskiej, w tym  na granicy z Białorusią.
 
Jednocześnie Służba Celna Federacji Rosyjskiej notyfikowała z dniem 1.12.2013 r. wypowiedzenie umowy zawartej między nią a  rosyjskim  stowarzyszeniem ASMAP, dotyczącej uznania ASMAP za zrzeszenie poręczające TIR w Federacji Rosyjskiej. 
 
Powyższe oznacza, że z dniem 1.12.2013 r. karnety TIR nie będą stosowane na terenie Federacji Rosyjskiej.
 
Władze polskie, we współpracy z innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi (Komisja Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ),  prowadzą nadal intensywne działania w celu wyjaśnienia sprawy i cofnięcia przez Służbę Celną Federacji Rosyjskiej tej decyzji. Niemniej jednak  do tej pory nie uległa ona zmianie.
 
Polska Służba Celna podejmuje działania w celu odpowiedniego przygotowania urzędów celnych zlokalizowanych na wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. 
 
Niniejsza informacja będzie uzupełniana o nowe wydarzenia związane z tą sprawą.
 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Transportu, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) oraz Służby  Celnej Federacji Rosyjskiej (http://eng.customs.ru/).
 
Poniżej materiał opracowany na podstawie informacji Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej.

Pliki do pobrania

«Powrót