«Powrót

Przewóz przez granicę preparatów medycznych

Przewóz przez granicę preparatów medycznych

Przewóz przez granicę preparatów medycznych

Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś informuje, że przy przekraczaniu białoruskiego odcinka granicy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej osoba fizyczna powinna:
  1. Przeanalizować skład preparatów medycznych (nasenne, uspokajające, diuretyki, przeciwgorączkowe, preparaty na kaszel, nasercowe itd.) pod kątem zawartości w nich środków odurzających i substancji psychotropowych
  2. Zadeklarować wwożone leki;
  3. Wskazać w deklaracji celnej i przedstawić organowi celnemu dokument potwierdzający dobowe zapotrzebowanie ze wskazaną dozą leku (ważną receptę wystawioną przez lekarza lub inny dokument medyczny, potwierdzający zasadność wwozu leków i stosowania ich w celach  medycznych)".
 
Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych i prekursorów, których wwóz na obszar EaUG jest zakazany, a także spis środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, na których wwóz potrzebne jest zezwolenie, można znaleźć na stronach internetowych.
 
Warunki wwozu na Białoruś środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, oraz ich dopuszczalne ilości określa Artykuł 15 Ustawy Republiki Białoruś „O środkach odurzających, substancjach psychotropowych ich  prekursorach i analogach". 
Zgodnie ze wskazaną normą osoba fizyczna może wwieźć i wywieźć: 

 

  • środki odurzające – w ilościach nie przekraczających 3 dobowego zapotrzebowania
  • substancje psychotropowe - w ilościach nie przekraczających 90 dawek
Warunkiem koniecznym do wwozu lub wywozu takich leków jest posiadanie dokumentów, wydanych zgodnie z ustawodawstwem kraju wwozu lub wywozu, potwierdzających zasadność ich wykorzystania do celów medycznych.
 
Nielegalny wwóz leków bez zgłoszenia w deklaracji celnej zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 7 lat.
 
Od 14 kwietnia 2016 r. działają na Białorusi informacyjne centra (call-center). Informacje nt. przemieszczania towarów przez granicę przez osoby fizyczne można uzyskać  od poniedziałku do piątku w godz.  od 9.00 do 18.00, pod numerami telefonów: (dzwoniąc z Polski +375-17-) 218-90-72, 218-90-81, 218-90-82, 218-91-20, 218-90-95. Pod nr (+375-17-) 218-90-00 będzie można uzyskać poradę przez całą dobę.
«Powrót