«Powrót

Przerwa w elektronicznej obsłudze deklaracji akcyzowych - 1-7.10.2015

Przerwa w elektronicznej obsłudze deklaracji akcyzowych - 1-7.10.2015

Przerwa w elektronicznej obsłudze deklaracji akcyzowych - 1-7.10.2015

W okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. do godz. 7.00 jest zaplanowana przerwa w elektronicznej usłudze deklaracji, pobierania aktualnych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych oraz obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych
 
Mając na uwadze zbliżający się termin centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesne wygaszenie Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2, Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej informację dotyczącą wpływu przedmiotowej zmiany na obsługę deklaracji podatkowych, elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz nowymi usługami: obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych/sprzedaż banderol legalizacyjnych, informacji o stanie rozliczenia/zadłużenia.
 
Ze względu na ilość migrowanych danych zakłada się, że proces migracji danych z systemu ZEFIR do systemu ZEFIR2 rozpocznie się o godz. 24.00 dnia 30.09.2015r. a zakończy o godz. 7.00 dnia 7.10.2015r. 
 
W tym czasie żadne operacje nie będą mogły być rejestrowane ani w systemie wygaszanym, ani w systemie uruchamianym.
 
Uruchomienie systemu ZEFIR2 pociąga za sobą także uruchomienie usługi e-ZEFIR na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC – www.puesc.gov.pl). Ze względu na występujące powiązania usługa ta będzie dostępna od godz. 7.00 dnia 07.10.2015r. PUESC będzie umożliwiał obsługę: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, od gier : POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1, od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP, informacja w sprawie opłaty paliwowej.

 

Przesyłanie elektronicznych deklaracji akcyzowych 01-10.2015-7.10.2015: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, od gier : POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1, od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP, informacja w sprawie opłaty paliwowej

W przypadku, konieczności dochowania terminu do złożenia deklaracji należy złożyć deklarację w formie papierowej do właściwego urzędu celnego lub nadać w placówce Poczty Polskiej. Deklaracje te zostaną obsłużone w systemie niezwłocznie po zakończeniu migracji i produkcyjnym uruchomieniu systemu ZEFIR 2 w dniu 7.10.2015 r.

 

Potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych

Pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w okresie od 01.09.2015 do 06.10.2015 r.  będzie możliwe na stronie internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar  jednakże ostatnie zasilenie danymi nastąpi dnia 01.10.2015 r. 

Od 07.10.2015 r. pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych  będzie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC pod adresem www.puesc.gov.pl

 

Wnioski o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych

W okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. nie będzie możliwości obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o uwzględnienie zwiększonego zapotrzebowania na znaki akcyzy we wnioskach składanych w miesiącu wrześniu. Ostanie wydanie banderol ze skarbców urzędów celnych będzie możliwe w dniu 30.09.2015 r.

PWPW będzie obsługiwać w okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. wszystkie upoważnienia do odbioru banderol wydane przez urzędy celne do dnia 30.09.2015 r.
 
Prosimy Państwa o wyrozumiałość, w przypadku, gdyby zaistniała konieczność uszczegółowienia/uzupełnienia informacji w przedmiotowym zakresie związanym z uruchomieniem ZEFIR2, będziemy Państwa na bieżąco informować w kolejnych komunikatach/newsletterach.
«Powrót