«Powrót

Przedłużenie stosowania Konwencji TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej

Przedłużenie stosowania Konwencji TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej

Przedłużenie stosowania Konwencji TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU i Rosyjskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ASMAP poinformowały na swoich oficjalnych stronach internetowych o otrzymaniu pisma z 29.11.2013 r. od Federalnej Służby Celnej Rosji z informacją o przesunięciu na 1 lipca 2014 r. terminu rozwiązania porozumienia z ASMAP związanego ze stosowaniem konwencji TIR na terytorium Rosji.

Oznacza to, że po 1 grudnia 2013 r. gwarancje zachowują ważność i przewozy towarów do Rosji lub z Rosji na podstawie karnetów TIR powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Tym niemniej na chwilę obecną brak jest oficjalnych informacji ze strony Federalnej Służby Celnej Rosji nt. stosowania wcześniej wydanych decyzji w sprawie wymaganych dodatkowych gwarancji dla przewozów TIR (przy wjeździe do Rosji przez rosyjski odcinek zewnętrznej granicy Unii celnej).

Pliki do pobrania

«Powrót