«Powrót

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji Rosyjskiej

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji Rosyjskiej

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji RosyjskiejWedług informacji przekazanych przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU oraz rosyjskiego gwaranta w Federacji Rosyjskiej ASMAP, władze celne Federacji Rosyjskiej poinformowały o kolejnym przedłużeniu - do dnia 28 lutego 2015 r. - obowiązywania umowy gwarancyjnej, umożliwiającej stosowanie karnetów TIR na obszarze Federacji Rosyjskiej (pismo do pobrania - poniżej).

Ministerstwo Finansów zwróciło się do Federalnej Służby Celnej FR z prośbą o potwierdzenie tych informacji oraz przekazanie szczegółów na temat zasad realizacji procedury TIR, które będą obowiązywały na terytorium Rosji po 1.12.2014 r.

W przypadku ich uzyskania, Ministerstwo Finansow niezwłocznie o tym poinfomuje.

Komunikat na stronie IRU:  http://www.iru.org/en_news_item?story=3173

oraz  ASMAP: http://www.asmap.ru/home.php?id=22887

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z posiadanymi niepotwierdzonymi informacjami, od dnia 30.11.2014 r. towary objęte w Federacji Rosyjskiej embargiem będą podlegały szczególnej kontroli.

Od ww. daty tranzyt ww. towarów przez Rosję do Kazachstanu i państw trzecich będzie dozwolony tylko przez określone punkty kontrolne na rosyjskiej części granicy unii celnej.

Przedsiębiorcy powinni liczyć się z kolejnymi utrudnieniami, a nawet brakiem możliwości przewozu ww. towarów przez terytorium Białorusi.

Szczegóły dostepne są na stronie ZMPD:

http://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=801

Pliki do pobrania

«Powrót