«Powrót

Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o grach hazardowych

Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o grach hazardowych

Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o grach hazardowych

 

27.11 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o grach hazardowych, wprowadzającą ułatwienia w organizowaniu loterii przez organizacje pożytku publicznego (OPP).

Zmienione przepisy znacznie ułatwią urządzanie przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowych i gier bingo fantowych.

W znowelizowanej ustawie m.in. podniesiono próg, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody izby celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku obrotowego 30-krotności kwoty bazowej.  W efekcie, organizacja pożytku publicznego będzie mogła bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby obecnie prawie 57 tys. zł.

Do tej pory podmioty organizujące takie loterie i gry miały obowiązek uzyskania zgody z izby celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

«Powrót