«Powrót

Prace remontowe w Koroszczynie

Prace remontowe w Koroszczynie

Prace remontowe w Koroszczynie


Informujemy, że od 25 października rozpoczynają się prace remontowe w rejonie wyjazdu z zachodniej płyty postojowej terminala odpraw towarowych w Koroszczynie (kierunek wywozowy z Polski na Białoruś).

W związku z powyższym może dojść do ograniczenia przepustowości przejścia granicznego w Kukurykach i w konsekwencji do wydłużenia czasu odpraw pojazdów oraz czasu oczekiwania na wjazd na terminal w Koroszczynie - szczególnie w okresach weekendowych.

Remont spowoduje zmniejszenie o ok. 50 liczby miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie płyty zachodniej terminala. Dodatkowo wyłączonych zostanie ok. 80% miejsc postojowych dla ciężarówek przy rampie rewizyjnej.

W związku z powyższym nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie płyty zachodniej terminala odpraw towarowych w Koroszczynie.  

Jak poinformował zleceniodawca robót - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - prace remontowe potrwają około półtora miesiąca.

 

«Powrót