«Powrót

Prace remontowe w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Zgodnie z informacją przekazaną Izbie Celnej w Białej Podlaskiej przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - w związku z rozpoczętymi 8 listopada br. pracami budowlanymi w obrębie Terminala Odpraw Towarowych w Koroszczynie, do końca grudnia 2014 r. mogą występować tam utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych. Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. wymianę części nawierzchni.
 
Zasady dotychczasowej organizacji ruchu na terenie terminala nie ulegają zmianie. 
 
Jednocześnie przypominamy, że w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na drodze celnej w Koroszczynie - do końca listopada 2014 r. będą występować utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych. Wprowadzono między innymi ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych nienormatywnych. Parametry pojazdów nie mogą przekraczać:
  • szerokość 2,55 m (2,6 m z izolacją termiczną),
  • wysokość - 4,9 m,
  • masa całkowita z ładunkiem - 60 ton.

Służba Celna zwraca się z prośbą o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyboru przejścia granicznego. 

«Powrót