«Powrót

Powołanie Zastępcy Szefa Służby Celnej

Powołanie Zastępcy Szefa Służby Celnej

Powołanie Zastępcy Szefa Służby Celnej


Uprzejmie informujemy, że na wniosek Szefa Służby Celnej, z dniem 1 września 2014 r. minister finansów powołał nadinspektora celnego Sławomira Pichora na stanowisko Zastępcy Szefa Służby Celnej (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1404 z późn. zm.).

«Powrót