«Powrót

Porozumienie o współpracy pomiędzy Służbą Celną a organami nadzoru budowlanego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Służbą Celną a organami nadzoru budowlanego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Służbą Celną a organami nadzoru budowlanego

2 listopada 2016 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Szefem Służby Celnej dotyczące współpracy organów nadzoru budowlanego oraz Służby Celnej przy identyfikacji miejsc, w których jest prowadzona działalność z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane. 
 
Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa budowlanego. Strony będą także wspierać inicjatywy zmierzające do zawierania porozumień pomiędzy wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego i dyrektorami izb celnych, które będą regulowały praktyczne aspekty współdziałania.
«Powrót