«Powrót

Ogólnopolskie badanie społeczne Służby Celnej

Ogólnopolskie badanie społeczne Służby Celnej

Ogólnopolskie badanie społeczne Służby Celnej

Służba Celna wraz z firmą Exacto Sp. z o.o. z Rzeszowa organizuje  ogólnopolskie badanie społeczne mające na celu ocenę stopnia realizacji nadrzędnych celów strategicznych określonych w „Strategii działania Służby Celnej na lata  2014-2020". 
Badanie dotyczy 3 aspektów:
poziomu wsparcia przez Służbę Celną aktywności gospodarczej przedsiębiorców,
poziomu satysfakcji klienta Służby Celnej,
poziomu bezpieczeństwa i ochrony rynku.
Dla każdego z nich została opracowana odrębna ankieta, którą ankieterzy przeprowadzą telefonicznie z firmami dobranymi losowo z listy wszystkich podmiotów korzystających z usług Służby Celnej.
Opinie klientów Służby Celnej są istotne z perspektywy podejmowanych przez nią działań i posłużą dostosowaniu świadczonych usług do potrzeb klientów. 
Zebranym informacjom zapewniamy poufność, będą one analizowane i przedstawiane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, uniemożliwiających powiązanie odpowiedzi z osobami je udzielającymi. 
W kwestionariuszu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, prosimy o udzielanie ich zgodnie z Państwa wiedzą i przekonaniami.
Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.
«Powrót