«Powrót

Odwołanie konferencji - Unijny Kodeks Celny, Krajowa Administracja Skarbowa

Odwołanie konferencji - Unijny Kodeks Celny, Krajowa Administracja Skarbowa

Odwołanie konferencji - Unijny Kodeks Celny, Krajowa Administracja Skarbowa

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz intensywnymi pracami nad rozporządzeniami wykonawczymi do wskazanych aktów prawnych, planowana w dniu 30 listopada 2016 r. konferencja dla przedsiębiorców z serii „Służba Celna dla Biznesu 2016+" nie odbędzie się. 

«Powrót