«Powrót

Od 1 lipca rusza 1 etap wdrożenia jednego okienka rozliczeniowego

Od 1 lipca rusza 1 etap wdrożenia jednego okienka rozliczeniowego

Od 1 lipca rusza 1 etap wdrożenia jednego okienka rozliczeniowego

Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi, Służba Celna od lipca 2015r. finalizuje działania mające na celu centralizację zadań z zakresu rozliczeń ceł i podatków - jedno okienko rozliczeniowe z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2. Jest to jedno z działań, które będzie realizowane w II połowie br. W oparciu o Ramowy harmonogram udostępniania usług Programu e-Cło. Zakończenie procesu uruchomienia jednego okienka rozliczeniowego jest zaplanowane na 1 października 2015 r.
 
Jedno okienko rozliczeniowe oznacza, że przedsiębiorcy zajmujący się: obrotem towarowym  z zagranicą, nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, produkcją lub obrotem wyrobami akcyzowymi wewnątrz kraju, organizacją gier hazardowych będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności celne i podatkowe na kilka rachunków bankowych (każda izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe).
 
Działania z zakresu rozliczeń ceł i podatków będzie realizowała Izba Celna w Krakowie – Centrum Rozliczeń w Nowym Targu. Jednym z działań przygotowawczych jest również z dniem 1 lipca 2015r. standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu.
 
Uruchomienie jednego okienka rozliczeniowego musi zostać również poprzedzone udostępnieniem usługi e-Klienta, która tworzy bazę użytkowników zewnętrznych i pozwala na ich jednoznaczną identyfikację pod kątem rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną. Poprawna identyfikacja klienta Służby Celnej jest również niezbędna przy obsłudze w zakresie importu, exportu, tranzytu i przemieszczaniu wyrobami akcyzowymi. W tym zakresie w najbliższym czasie na niniejszej stronie oraz stronie poświęconej Programowi e-Cło www.e-clo.gov.pl znajdziecie Państwo więcej informacji. Klienci Służby Celnej będą mogli z początkiem lipca 2015r. zweryfikować prawidłowość przeniesienia danych z dotychczasowych systemów do jednolitej bazy Klientów Służby Celnej. 
 
Wraz z uruchomieniem Systemu ZEFIR2 i jednego okienka z dniem 1 października 2015r. deklaracje elektroniczne dla akcyzy i gier hazardowych dotychczas obsługiwane za pomocą e-Zefira będą obsługiwane przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC przygotowaną w ramach Programu e-Cło. PUESC będzie dostępny od początku lipca niemniej obsługa deklaracji akcyzowych i w podatku od gier będzie się odbywała za jego pomocą od 1 października 2015r. Do tego dnia obsługa ww. deklaracji będzie odbywała się za pomocą e-Zefira na dotychczasowych zasadach.
 
Najważniejsze kroki z punktu widzenia Klienta dla jednego okienka:
  1. Od 1 lipca 2015r. – standard przelewu,
  2. Od 1 lipca 2015r. – 30 września 2015r. – weryfikacja przez Klientów Służby Celnej prawidłowości przeniesienia danych identyfikacyjnych z dotychczasowych systemów – e-Klient,
  3. Od 20 lipca 2015 - 30 września 2015r. – udostępnienie producentom oprogramowania i przedsiębiorcom możliwość testowania komunikacji z Systemem ZEFIR za pośrednictwem PUESC.
«Powrót