«Powrót

Nowy system preferencji taryfowych

Nowy system preferencji taryfowych

Nowy system preferencji taryfowych


Departament Polityki Celnej przypomina, że w Dz. Urz. UE seria L Nr 303 z 31.10.2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.

Od 1 stycznia 2014 r. ww. rozporządzenie wprowadza nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.

Od 1 stycznia 2014 r. nowy system preferencji taryfowych  przewidzianych na okres od  2014 do 2023 r. ogranicza liczbę państw beneficjentów. Wśród 60 krajów, które przestaną korzystać z preferencyjnego traktowania przyznawanego w ramach GSP jest m. in. Argentyna, Brazylia, Kuba, Urugwaj, Wenezuela, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gabon, Libia, Malezja, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Należy mieć również na uwadze czasowe zawieszenie preferencji taryfowych wynikających z systemu GSP obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu do określonych produktów pochodzących z Chin, Kostaryki, Ekwadoru, Indii, Indonezji, Nigerii, Ukrainy i Tajlandii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych ( Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012 r. ).

Art. 43 ust 2 rozporządzenia nr 978/2012 stanowi, że nowe preferencje taryfowe mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Tym samym przepisy nie przewidują żadnych środków przejściowych.

W związku z powyższym jeżeli importer chce korzystać z preferencyjnego traktowania, zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu towarów pochodzących z kraju, który przestanie być beneficjentem systemu GSP od dnia 1 stycznia 2014 r. lub towarów, których preferencyjne traktowanie zostaje od 1.01.2014 r. zawieszone musi być dokonane i przyjęte przez władze celne najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

Jeżeli towary zostały objęte procedurą składu celnego ( typ D) w roku 2013 i są  zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu w roku 2014, nie będą uprawnione do preferencyjnego traktowania w ramach poprzednio obowiązującego systemu. W takim przypadku właściwe będą stawki celne obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., jako właściwe dla daty powstania długu celnego.

Towary które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w roku 2013 i są zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu w roku 2014, będą uprawnione do zastosowania stawki preferencyjnej obowiązującej wg starego systemu. Zgodnie  bowiem z art. 121 ust. 1WKC -  wysokość długu celnego określa się na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie ich procedurą uszlachetniania czynnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MF w zakładce cło/informacje dla przedsiębiorców/pochodzenie towarów/ Preferencje taryfowe w ramach systemu GSP – od 1 stycznia 2014 r.

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow 
 

«Powrót