«Powrót

Nowe zasady przywozu towarów koleją do Unii Celnej (RU, BY, KAZ)

Nowe zasady przywozu towarów koleją do Unii Celnej (RU, BY, KAZ)

Nowe zasady przywozu towarów koleją do Unii Celnej (RU, BY, KAZ)


Służba Celna Federacji Rosyjskiej poinformowała, że od 1 października 2014 r. Unia Celna (obejmująca terytorium Rosji, Białorusi i Kazachstanu) wprowadza obowiązkowe wyprzedzające informowanie o towarach wwożonych transportem kolejowym na jej obszar.

W myśl decyzji kolegium Euro-Azjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG) z 17.09.2013 r. nr 196 „O wprowadzeniu obowiązkowego wyprzedzającego informowania o towarach wwożonych na wspólny obszar celny Unii Celnej transportem kolejowym" od 1 października 2014 r. obowiązywać będą następujące  wymogi:

1) Przewoźnik (w Federacji Rosyjskiej – Koleje Rosyjskie = RŻD) będzie zobowiązany  do zamieszczania danych w systemie informacyjnym organów celnych nie później niż na 2 godziny przed  momentem przemieszczenia towarów przez granicę Unii Celnej.


2) Przedstawiciele agencji celnych, spedytorzy oraz osoby mające prawo do dysponowania lub korzystania z towarów, będą przekazywały przewoźnikowi informacje o towarach, niezbędne dla informowania wyprzedzającego, nie później niż na 4 godziny przed przybyciem towarów.

3)  W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu celnego, w miejscu przybycia  należy przedłożyć następujące informacje:
a) dane  o nadawcy oraz odbiorcy towarów, zgodnie z dokumentami transportowymi (przewozowymi);
b)   kraj wysyłki oraz kraju przeznaczenia towarów;
c)   zgłaszający/deklarant;
d)   przewoźnik;
e)  środek transportu w przewozie międzynarodowym, którym przewożony  jest towar;
f)  nazwa, ilość towarów zgodnie z dokumentami handlowymi, transportowymi (przewozowymi);
g) wartość towarów z dokumentami handlowymi, transportowymi (przewozowymi);
h) kod towarów zgodnie z TN WED TS (Nomenklaturą Celną Handlu Zagranicznego Unii Celnej) – nie mniej niż 6 pierwszych znaków (cyfr);
i)  waga brutto lub objętość  towarów, a także ilość towarów określona według dodatkowych jednostek miary (o ile są takie dane) odpowiednio dla każdego kodu;
j)   ilość miejsc ładunkowych (miejsc paletowych);
k) miejsce przeznaczenia towarów zgodnie z dokumentami transportowymi (przewozowymi);
l)  dane  o dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń, związanych z przemieszczeniem towarów przez granicę Unii Celnej, o ile takie przemieszczenie jest dopuszczalne na podstawie posiadanych dokumentów;
m)  planowany przeładunek towarów lub kontenerów oraz (lub) inne czynności przeładunkowe w trakcie transportu (o ile są takie dane);
n)   planowany czas przybycia towarów;
o)   miejsce przybycia towarów.

4)    Obowiązek terminowego i pełnego przekazania informacji wyprzedzającej organom celnym spoczywa na przewoźniku. Partia towaru, o której informacja wyprzedzająca nie zostanie przedstawiona organom celnym w zakresie i terminie określonym przez decyzję EKG, zostanie zaliczona do kategorii ryzyka.
 

«Powrót