«Powrót

Nowe wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych

Nowe wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych

Nowe wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż  na portalu internetowym Witryna Prokliencka w zakładce Cło/Informacje dla przedsiębiorców/Procedura uproszczona/Wytyczne i instrukcje została opublikowana nowa wersja (1.3) wytycznych w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których  mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 

 

Nowe wytyczne zaczną obowiązywać od dnia 28 maja 2014 r.

Zmiana wytycznych związana jest m.in. z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 604), zgodnie z którym organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych jest organ właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Nowa wersja wytycznych wprowadza również możliwość wnioskowania przez przedsiębiorców o dodatkowe ułatwienie, jakim jest odprawa scentralizowana wewnątrz kraju.
 

«Powrót