«Powrót

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Ministerstwo Finansów informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadziło nowe ułatwienie dotyczące otwierania karnetów TIR w procedurze uproszczonej (upoważniony nadawca TIR).

Uproszczenie oznacza brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Polega ono na samodzielnym nakładaniu zamknięć celnych oraz nanoszeniu adnotacji i przystawianiu w odpowiednich polach karnetu TIR specjalnego stempla, uzyskanego od organu celnego.

Uproszczenie realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (tekst dostępny tutaj).

Szczegółowe informacje nt. zasad uzyskania i korzystania z uproszczenia znajdują się w instrukcjach dla przedsiębiorców, tj. w Instrukcji TIR oraz  w Instrukcji NCTS .

Powiązania z procedurą wywozu, a także szczegółowe zasady postępowania w systemie ECS zostały opisane w informacji udostępnionej tutaj.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z właściwą miejscowo izbą celną.  
 

«Powrót