«Powrót

Nowe ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych

Nowe ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych

Nowe ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych


Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postulatom producentów wyrobów akcyzowych (winiarskich i piwa), wprowadza nowe regulacje zawierające uproszczenia i ułatwienia w zakresie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi ograniczenie kilku obowiązków administracyjnych dla producentów wyrobów akcyzowych  m.in.:

•  podmioty produkujące wyroby winiarskie nie będą już musiały informować naczelnika urzędu celnego o czynnościach związanych np. z kupażem, dosładzaniem i doprawianiem wyrobów winiarskich.
Producenci win nie będą więc  już musieli wykonywać zbędnych szczegółowych czynności takich jak np. informowanie o dacie i planowanej godzinie rozpoczęcia procesu kupażu (tj. mieszania win) i innych czynnościach technicznych dotyczących procesów produkcyjnych.
 
•   właściciele browarów będą w sposób uproszczony realizować obowiązek prowadzenia ewidencji w formie Księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa .

Producenci piwa mają obowiązek prowadzenia księgi według wzoru regulowanego przepisami. Obecnie zamieszczane w niej dane dotyczą np. ilości sprzedawanego piwa z podziałem na beczki, kegi, butelki, puszki i luzem. Dla producentów są to czynności czasochłonne i pracochłonne. Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi wyraźne ograniczenie ilości danych technicznych, ewidencjonowanych w tej księdze – np. wysyłka piwa będzie odnotowana jedynie ogółem.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dziennik Ustaw  z  27 listopada 2014 r., poz. 1660). Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

Nowe rozporządzenie ułatwi prowadzenie legalnej działalności gospodarczej i przyczyni się do lepszej współpracy Służby Celnej z przedsiębiorcami.

 

Do pobrania: tekst rozporządzenia
 

Pliki do pobrania

«Powrót