«Powrót

Macedonia przystępuje do Konwencji WPT

Macedonia przystępuje do Konwencji WPT

Macedonia przystępuje do Konwencji WPT

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej(WPT) przystąpi Macedonia (była jugosłowiańska republika Macedonii).

Od ww. daty będzie możliwe realizowanie do/z Macedonii operacji tranzytowych T1 lub T2 w systemie NCTS, pod warunkiem posiadania ważnego zabezpieczenia tranzytowego na ten kraj.

Operacje wspólnej procedury tranzytowej do Macedonii będą, jak w przypadku innych Stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Turcja), opcjonalne (tj. zależne wyłącznie od woli przedsiębiorców) i alternatywne wobec możliwości realizacji przewozów do tego kraju w procedurze TIR.

«Powrót