«Powrót

Kontrola nielegalnych maszyn do produkcji papierosów

Kontrola nielegalnych maszyn do produkcji papierosów

Kontrola nielegalnych maszyn do produkcji papierosów

Maszyna do wytwarzania papierosów, od której nie została zapłacona należna akcyza / fot. Służba Celna
Służba Celna rozpoczęła kontrolę punktów sprzedaży detalicznej, bazarów, targowisk i  innych miejsc handlu, w których udostępniono klientom maszyny do produkcji papierosów (automatycznego nabijania gilz papierosowych) z zakupionego tytoniu lub cygar. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzające zakaz wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn w punktach, które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 
Od 19 stycznia 2015 r. Służba Celna prowadzi wzmożone działania monitorujące stosowanie nowych przepisów przez podmioty oferujące maszyny do wytwarzania papierosów, od których nie została zapłacona należna akcyza. 
 
Wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zmiana ustawy o podatku akcyzowym ma na celu wyeliminowanie możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwymi stawkami akcyzy w miejscach gdzie udostępniane są maszyny do automatycznego nabijania gilz papierosowych (wytwarzania papierosów). Do tej pory funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę w 56 miejscach, z czego w 23 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości.
 
Zgodnie z przepisami, w przypadku ujawnienia produkcji papierosów na takich maszynach bez wcześniejszego dokonania przedpłaty akcyzy, urządzenia będą zajmowane, a producenci obciążani podatkiem akcyzowym w wysokości ok. 16 zł od paczki papierosów (20 sztuk).
 
Przypominamy, że można legalnie wytwarzać papierosy przy wykorzystaniu maszyn ulokowanych w punktach handlu detalicznego pod warunkiem, że punkt taki jest oznaczony jako „skład podatkowy" i podane jest imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego skład. Wytwarzane w takim miejscu  papierosy są opodatkowane akcyzą i powinny zostać oznaczone znakami akcyzy. Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn jest możliwe również poza składem podatkowym, pod warunkiem dokonania przedpłaty podatku akcyzowego i oznaczenia ich znakami akcyzy.
 
Rozpoczęta akcja to kolejna z form monitorowania przez Służbę Celną rynku wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego na różnych etapach ich obrotu. Kontrole wykonywane są na przejściach granicznych (kolejowych, drogowych, pieszych) oraz na terenie kraju (m.in. drogi i parkingi). 
 
We współpracy z innymi służbami - Strażą Graniczną, kontrolą skarbową, Policją i Strażą Miejską – Służba Celna nadzoruje bazary i targowiska. 
 
Realizowane są także działania w ramach międzynarodowych operacji celnych (o zasięgu międzynarodowym lub regionalnym) w ramach współpracy ze służbami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4) oraz Niemiec, Litwy, Rosji i Ukrainy zwalczającymi przestępczość akcyzową i celną w zakresie walki z przemytem papierosów. 
 
Służba Celna śledzi również oferty sprzedaży suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych w mediach i w Internecie oraz monitoruje przesyłki pocztowe. 
 
Warto podkreślić, że polska Służba Celna jest liderem wśród służb państw europejskich zwalczających nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, ujawniając średniorocznie 300-400 mln nielegalnych papierosów i ponad 200 tys. ton tytoniu.
 
Służba Celna przypomina, że za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie, domowym sposobem, w gospodarstwach domowych, na własny użytek.
«Powrót