«Powrót

Konferencja dotycząca systemu zarządzania procesami

Konferencja dotycząca systemu zarządzania procesami

Konferencja dotycząca systemu zarządzania procesami

w dniach 16-17 października br. w Hotelu Hyatt Regency Warsaw,  Służba Celna współorganizuje  konferencję „Process Oriented Organization. Strategiczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi w praktyce sektora publicznego oraz prywatnego w Polsce i na świecie".
 
Konferencja „Process Oriented Organization. Strategiczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi w praktyce sektora publicznego oraz prywatnego w Polsce i na świecie", będąca częścią międzynarodowej inicjatywy „BPM in Practice", stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania sektora prywatnego i administracji publicznej w Polsce i za granicą.  
 
Jednym z najważniejszych wyzwań stojących w najbliższych latach przed administracją publiczną i sektorem prywatnym jest rozwinięcie zdolności „wyprzedzającego" identyfikowania potencjalnych zmian w otoczeniu i wymagań współczesnego społeczeństwa oraz rozwinięcie umiejętności szybkiego wewnętrznego przekształcania się i skutecznego wdrażania zmian.
 
Mimo różnic pomiędzy organizacjami sektora prywatnego i administracji publicznej w praktyce zarządczej wykorzystywane są podobne mechanizmy i zasady, gdyż zawsze dotyczą one planowania, wdrażania, realizacji i monitorowania działalności organizacji oraz motywowania i rozwoju jej pracowników.
 
Na pierwszy dzień konferencji zaplanowano wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Natomiast drugiego dnia będzie możliwość podzielenia się doświadczeniami na poziomie krajowym w biznesie i administracji państwowej.

 

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji wskaże nowe perspektywy rozwoju dla polskich organizacji administracji publicznej i sektora prywatnego.
 

Zachęcamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.bpmpractice.pl/

«Powrót