«Powrót

Komunikat ws. happeningu palenia kości słoniowej

Komunikat ws. happeningu palenia kości słoniowej

Komunikat ws. happeningu palenia kości słoniowej

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi odnośnie happeningu palenia kości słoniowej w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, przedstawiającymi Służbę Celną w krzywdzącym świetle, uprzejmie informujemy, że brak zgody Ministerstwa Finansów na zniszczenie kości słoniowej będącej w posiadaniu Służby Celnej wynika z faktu, iż jest to materiał dydaktyczny służący do szkolenia funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Policji, jak również prowadzenia akcji informacyjnych dla społeczeństwa. Jednorazowa akcja happeningowa, której celem jest zniszczenie materiału dydaktycznego, zdaniem Ministerstwa Finansów nie przyniesie takich korzyści, jak użycie tych okazów do nauki rozpoznawania kości słoniowej w celu walki z przestępczością przeciwko przyrodzie i ograniczaniu nielegalnego handlu z jej udziałem. Będące w posiadaniu Służby Celnej okazy przede wszystkim mają służyć do podnoszenia wykrywalności (możliwości rozpoznania) ww. przestępstw, a tym samym ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. 
 
Warto dodać, że przez ostatnich 19 lat Służba Celna prowadziła działania zmierzające do ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym także słoni należących do rodziny Elephantidae,  między innymi poprzez podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania tych okazów i ich wykrywania. Funkcjonariusze Służby Celnej – Koordynatorzy ds. CITES - przeprowadzają corocznie lekcje i wykłady dotyczące ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, wykorzystując przy tym między innymi okazy zatrzymane przemytnikom. W zeszłym roku w przeprowadzonych przez Służbę Celną lekcjach i wykładach w szkołach podstawowych, gimnazjach i na wyższych uczelniach udział wzięło około 5000 uczniów i słuchaczy a w prezentacjach plenerowych i festynach około 50 000 osób. 
 
Zdaniem Ministerstwa Finansów spodziewane efekty akcji happeningowej wydają się być nieadekwatne wobec korzyści płynących z wieloletniej akcji promocji ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, jaka jest realizowana przez Służbę Celną z wykorzystaniem okazów.
«Powrót