«Powrót

Komunikat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Komunikat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Komunikat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 
W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących stosowania przepisów przejściowych w obszarze unia celna w związku z akcesją Chorwacji, Komisja Europejska opracowała dokument informacyjny TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN z dnia 28 marca 2013 r. (wersja uaktualniona na dzień 2 kwietnia 2013r.) – Rozszerzenie UE w 2013 r., Przystąpienie Republiki Chorwacji do UE
 
Dokument zawiera informacje, które mogą być przydatne dla administracji celnych, podmiotów gospodarczych oraz innych zainteresowanych stron uczestniczących w wymianie towarowej pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi a Chorwacją m.in. na temat ważności z chwilą akcesji pozwoleń wydanych przez chorwacką administrację celną przed dniem akcesji, uznawania dowodów preferencyjnego pochodzenia, zasad zwrotu i umorzenia należności celnych przywozowych.
 
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu (w języku polskim robocze tłumaczenie wyciągu z tego dokumentu).
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 158 zostały opublikowane akty prawne UE związane z przystąpieniem Chorwacji do UE. Unii celnej dotyczy Rozporządzenie Rady nr 517/2013 z dnia 13 maja 201 3 r. oraz Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. dostępne są pod adresem:

Pliki do pobrania

«Powrót