«Powrót

Komunikat dotyczący działań ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego przywozu paliwa

Komunikat dotyczący działań ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego przywozu paliwa

Komunikat dotyczący działań ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego przywozu paliwa

Służba Celna, w ramach stałego monitoringu sytuacji na zewnętrznej granicy państwowej,  obserwuje wzrastającą skalę wwozu paliwa przez podróżnych wielokrotnie przekraczających granicę w pojazdach osobowych. Wynikiem analizy jest podjęcie zintensyfikowanych działań kontrolnych ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego – naruszającego ramy prawne - przywozu paliwa z państw sąsiednich.

 
W ramach reakcji na wskazane ryzyko, Służba Celna podejmie działania w celu wyeliminowania przywozu handlowych ilości paliwa przez podróżnych wielokrotnie przekraczających granicę. Służba Celna szczegółowo analizować będzie wszystkie przypadki częstego wwozu paliwa, a w razie udowodnienia, że paliwo zostało przywiezione w celach handlowych, osoby je wwożące zostaną zobowiązane do uiszczenia należności celno – podatkowych.
 
Jednocześnie Służba Celna zapewnia, iż wzmożone działania będą dotyczyły jedynie tych osób, które z przywozu paliwa uczyniły sobie stałe źródło dochodów. 
 
Służba Celna informuje, że bez należności celno – podatkowych przywieźć można jedynie paliwo w standardowych zbiornikach pojazdów oraz dodatkowo do 10l w przenośnym kanistrze, pod warunkiem, że jego przywóz nie ma charakteru handlowego, tzn. o ile : 
  • odbywa się okazjonalnie oraz,
  • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin.
 
Ponadto paliwo zwolnione z należności celnych przywozowych nie może być wykorzystywane w pojazdach innych niż te, w których zostało przywiezione, ani nie może zostać usunięte z tych pojazdów. Nie może też zostać odpłatnie lub nieodpłatnie zbyte przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Naruszenie tych zasad powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych.
«Powrót